Foglalási szabályzat

Foglalási feltételek:
1. A Bérbeadó a műtermet teljes felszereltséggel és asszisztenciával bérbe adja a bérlőnek.
2. A Bérlő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a bérelt műterem eszközei a Bérbeadó kizárólagos tulajdonát képezi.
3. A Bérlő az általa megtekintett állapotban veszi át a bérlet tárgyát. Jelen szerződés aláírásával elismeri, hogy az eszközök és a háttér sértetlen és működőképes. Jelen szerződés határozott idejű.
4. A felek megállapodnak abban, hogy a bérlet díja a foglaláskor megadott díj.
5. Jelen szerződés aláírói büntetőjogi felelősségük tudatában kijelentik azt is, hogy a cég nevében jogosultak jognyilatkozatot tenni és kötelezettséget vállalni.
6. A Bérlő vállalja, hogy a bérelt műtermet és eszközöket rendeltetésszerűen használja.
7. A Bérbeadó azzal a kikötéssel adja bérbe a műtermet és az eszközöket, hogy a Bérlő azt csak és kizárólag a Bérlő telephelyén, azaz 9028 Győr, Serfőző utca 13. szám alatt található stúdióban használhatja.
8. A Bérbeadó vállalja, hogy az esetlegesen kölcsön adott adathordozón esetlegesen – a bérleti szerződés lejártát követően – fellelhető a Bérlő tulajdonát képező adatot vagy információt üzleti titokként kezeli, és el nem idegeníti.
9. A Bérlő vállalja, hogy a bérleti szerződés lejártakor a műtermet az átadott módon és állapotban a Bérbeadó birtokába visszaadja. A Bérlő köteles a bérelt időtartam lejártakor a műtermet a Bérbeadónak az átvétel állapotában átadnia. Amennyiben a Bérlő ezt nem tudja teljesíteni, úgy minden további megkezdett óra díjköteles, melynek díja az adott időszakra vonatkozó bérleti díj összege.
10. A foglalt időpont a következők alapján mondhatók vissza. A foglalt időponthoz képest 72 órával, díjmentesen indoklás nélkül, 48 órával pedig a bérlés teljes összegének 50%-a megfizetése, 24 órával pedig a bérlés teljes összegét kötelező a bérbeadó részére. Amennyiben ezt az összeget a bérlő nem rendezi a bérbeadó felé, úgy nem áll módunkban új időpont foglalását fogadni az adott személytől.
11. A Bérlőnek lehetősége van a bérlés időtartamának meghosszabbítására, amennyiben az időpont nem ütközik más bérlő által igényelt időponttal.
12. A Bérbeadó köteles a balesetvédelmi szabályokról és az eszköz esetleges használati sajátosságairól a Bérlőt tájékoztatni.
13. A Felek meggyeznek abban, hogy a Bérlő jelen szerződést aláíró megbízottja, mint magánszemély kifejezetten kezességet vállal a műterem eszközeinek értékének megtérítése iránt, amennyiben azt a Bérlő bármely okból nem, vagy nem szerződésszerűen szolgáltatná vissza.
14. A Felek megegyeznek abban, hogy nézeteltéréseiket tárgyalásos úton, a közös érdekek szem előtt tartásával rendezik és csak ennek sikertelensége esetén fordulnak bírósághoz.
15. A Bérlő az “Elolvastam és egyetértek a szabályzattal és használati feltételekkel” jelölőnégyzetet bejelölte, azzal automatikusan elfogadta a benne foglalt pontokat!
16. A felek bármely jogvitájuk esetére az Győri Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

Tisztelt ügyfelünk!
Tájékoztatunk, hogy az árak tájékoztató jellegűek. Foglalásod csak abban az esetben érvényes, ha azt visszaigazoltuk valamilyen formában (pl. e-mail, telefon)
Amennyiben mégsem felel meg és szeretnéd lemondani a lefoglalt időpontot, e-mailben vagy telefonon jelezheted felénk!

Ha a fenntartott időpontban valamilyen okból nem tudsz megjelenni a helyszínen, kérjük időben jelezd felénk! Tekintettel arra, hogy az átszervezés időbe telik, a lemondás / időpont módosítás díjmentesen a lefoglalt időpont előtt 48 órával lehetséges (e-mailben vagy telefonon) figyelembe véve a nyitva tartást.

Adataidat bizalmasan kezeljük, harmadik félnek nem adjuk tovább!